تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - نحوۀ محاسبۀ مهریه

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

نحوۀ محاسبۀ مهریه

نحوۀ محاسبۀ مهریه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

شاخص قیمت در سال قبل از زمان تادیه یا شاخص قیمت در سال فوت همسر (آخرین شاخص) تقسیم بر شاخص قیمت در سال وقوع عقد (سال ازدواج) حاصل آن ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه (سند ازدواج) مساوی با مبلغ مهریه کنونی (وجه رایج) خواهد بود.
مثال:فرض کنید در سال 1358 با مهریه 5هزار تومان (000/50 ریال) به عقد مردی درآمده است حال (مثلا در سال1387) با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای وصول مهریه خود را از خوانده (شوهرش) به نرخ روز می کند. عدد شاخص در سال 1358 عبارت از 1/1 ودر سال 1387 عبارت از 3/183 می باشد.مهریه وی به طریق زیر بدست می آید:
مبلغ مهریه به نرخ روز=(شاخص قیمت درزمان وقوع عقد/شاخص قیمت درزمان تادیه مهریه)*مبلغ مهریه مندرج درعقدنامه

بدین ترتیب مهریه کنونی وی به نرخ روز مبلغی در حدود هشتصد  و سی و سه هزار تومان خواهد بود.

بدیهی است مهریه هایی که پول نقد نبوده بلکه به سکه یا ملک وغیره تعیین شده باشد به همان طریق وصول می شود.
به طورمثال , اگرمهریه زنی 20 سکه پهلوی بوده باشد، تبدیل آن به سکه بهارآزادی گردیده وقیمت آن به نرخ روزمحاسبه شده وحکم به استردادآن داده می شود.


طبقه بندی: دانستنیهاومطالب حقوقی،
[ شنبه 26 اسفند 1391 ] [ 02:34 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]