تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - آیا می‌دانید؟

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید؟

عوامل تولید،‌ تكثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم می‌گردند؟


آیا می‌دانید؟

نگهداری نوار،‌ دیسكت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محكوم می‌گردد؟


آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های كامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محكوم می‌گردند؟


آیا می‌دانید؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه كنید؟


آیا می‌دانید؟

هر كس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه كند؟


آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه كنید؟


آیا می‌دانید؟

برای شكایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه كنید؟


آیا می‌دانید؟

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟


آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چك باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟


آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنید؟


آیا می‌دانید؟

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.


آیا می‌دانید؟

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.طبقه بندی: دانستنیهاومطالب حقوقی،
[ سه شنبه 10 مرداد 1391 ] [ 04:09 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]