تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - ترمینولوژی طنزآلود حقوقی

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

ترمینولوژی طنزآلود حقوقی

آزادی بیان : نوعی آزادی که به صورت مطلق در کشور وجود دارد برای دولت .
ارتقای مقام : راز سر به مهر .
اصول شوهرداری : به مجموع رفتارهایی که شوهر را از زن گرفتن پشیمان می سازد می گویند .
تعلیق در منشأ : یعنی بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد فاصله زمانی واقع شود . مانند تعلیق پاکدامنی به دوران پیری توسط مردان .
تفسیر مضیق : نوعی از تفسیر قضائی است که به موجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت و یا به مواردی که احتمال دارد که شامل آن موارد باشد خودداری می شود مانند کلمه بیان که در آزادی بیان فقط ذگر کلمه ( بیان ) آزاد است .
تقلب نسبت به قانون : نوعی پیروی از قانون به گونه ای که مزاحم منافع فرد نباشد .
تقلید : وکالت دادن به دیگری برای فهماندن .
درصد : ارقامی است که به ذهن الهام می شود .
روح قانون : اصول و نظرهایی که بیرون از جسد قانون می باشد .
ضرب و جرح : اختلاط و صحبت کردن با دست و پا .
طرح امنیت اجتماعی : چشم پوشی از خطاهای بزرگ و اصلاح خطاهای کوچک با سر و صدا و شدیدترین شکل ممکن .
طلاق خلع : طلاقی است که به موجب آن مَهرِ زوجه به زوج و خون زوج به زوجه حلال می شود .
عطف به ما سبق شدن قوانین : کن فیکون .
علت تشریع : علتی که سبب وضع قانون معینی می شود چنان که علت وضع قانون صدور چک و اعمال . مجازات برای صدور چک بلامحل ، ترویج دروغ بین دارندگان چک میباشد .
عموم و خصوص مطلق : هر گاه رابطه بین دو مفهوم طوری باشد که یکی بر همه مصادیق دیگری صدق کند ولی دومی بر پاره ای از مصادیق اولی صدق نماید این رابطه را عموم و خصوص مطلق می گویند . مثلا فرود سالم هر هواپیمای توپولوف یک معجزه است ولی هر معجزه ای الزاما فقط فرود سالم توپولوف نیست.
عندالمطالبه : این واژه در اصل عناد المطالبه بوده که به مرور زمان به جهت سهولت در تلفظ به عندالمطالبه تبدیل شده است و به معنی مطالبه از روی عناد میباشد که معمولا در مورد مهریه مصداق دارد .
عیب سلبق : عیبی است که منشا خیار بوده و قبل از عقد وجود داشته ولی طرف دیگر قرارداد از آن . آگاهی نداشته است مانند تاهل در عقد نکاح .
فحاشی : ضرب و جرح با استفاده از کلام .
قاعده اقدام : نوشتن ترمینولوژی حقوق به زبان طنز در خبرنامه کانون وکلا .
قانون تکمیلی : قانونی که بر خلاف قانون امری که متضمن امر و نهی بوده و اراده افراد بر خلاف آن بلااثر می باشد ، جانشین اراده فرد قرار داده شده و در صورت تمایل و دلبخواهی می توان آن را عمل نمود مانند قانون اساسی .
کلاهبرداری : گرفتن مستقیم مال برای دادن امید به مردم . در صورت اخذ غیر مستقیم مال برای فعل فوق عنوان به حکومت داری تغییر می یابد .
نظریه پرداز : کسی است که همیشه از کلمه همیشه استفاده می کند .
نفت : مهریه ملت
واخواهی : اعلام دلخوری از جلسه ای است که هر چند رغبتی به رفتن آن نداریم ولی از این که به آن دعوت نشده ایم دلخور شده ایم .
طبقه بندی: رنگارنگ،
[ سه شنبه 10 مرداد 1391 ] [ 12:21 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]