تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - ارث زن پس از فوت همسر

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

ارث زن پس از فوت همسر

مطابق قانون، ارث مخصوص همسر دائم است و همسر موقت اگرچه مدت صیغه.ی وی طولانی باشد حتی اگر از شوهر موقت خود دارای فرزند باشد ارث نمی.برد، زیرا قانون صراحت دارد که زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می.برند. تعداد زنان دائمی (زنانی که با عقد دائم ازدواج کرده.اند) هر چند نفر که باشند، سهم یک زن میان آنان تقسیم می.شود، چنانچه مردی دارای چهار زن عقدی باشد اگر دارای فرزند باشد سهم یک هشتم که سهم یک زن از شوهر است میان هر چهار نفر به تساوی تقسیم می.شود.  به عبارت دیگر به هر کدام از همان یک.هشتم به عنوان ارث می.رسد. همچنین هرگاه زوجه تنها وارث باشد و شوهر هیچ وارثی غیر از زن نداشته باشد، زوجه سهم خود را که یک.چهارم می.باشد وارث می.شود و مابقی آن به عنوان مال بلاوارث متعلق به دولت خواهد بود. قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی زن تنها از قیمت بنا و درختان و عین اموال منقول ارث می.برد، لکن پس از اصلاح آن در تاریخ 19/12/87 از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول و اعیان (بنا) ارث می.برد. در صورتی که ورثه از ادای قیمت خودداری نمایند، زن می.تواند حق خود را از عین اموال استیفا نماید. بنابراین تا چندی قبل زنان تنها از بنا و درختان ارث می.بردند و اگر شوهر دارای چندین باغ و منزل بود، کارشناس قیمت اعیانی یا بنا و درختان را تعیین و زوجه می.توانست از ورثه دریافت نماید، لکن در حال حاضر کارشناس قیمت زمین منزل و باغ را نیز محاسبه می.نماید.

ماده 944 قانون مدنی مقرر می.دارد اگر مردی در حال مرض همسر خود را طلاق دهد و ظرف مدت یک سال به همان مرض فوت نماید زن از او ارث می.برد، منوط به این که هنوز ازدواج نکرده باشد.
علت پیش.بینی قانون این است که اگر اطرافیان و یا فرد بیمار با توجه به نوع بیماری (که احتمال مرگ وی باشد) قصد محروم نمودن زن از ارث را داشته باشند از این عمل پیشگیری شود. باید یادآوری نمود این قانون در جایی لازم.الاجرا است که طلاق توسط زوج صورت گرفته باشد و زن خود اقدام به گرفتن طلاق نکرده باشد.
طبقه بندی: حقوق زنان،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 05:11 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]